دوره های آموزشی کسب و کار ایران بان نو


دوره های مهارتی - پاییز ۹۹

سکوی پرتاب کسب و کارها | زهرا حبیب زاده |
سکوی پرتاب کسب و کارها
| زهرا حبیب زاده |

دوشنبه هاساعت16الی17:30

3 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

بازاریابی کسب و کارهای کوچک | ضحی یوسفی |
بازاریابی کسب و کارهای کوچک
| ضحی یوسفی |

3شنبه ها ساعت 16الی 17:30

3جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

مهارت های فردی رشد کسب وکار | زهرا خالقی |
مهارت های فردی رشد کسب وکار
| زهرا خالقی |

یک شنبه ها ساعت 15:30الی17

3 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

خانواده آرام،کسب و کار موفق | انسیه حیدرزاده |
خانواده آرام،کسب و کار موفق
| انسیه حیدرزاده |

دو شنبه هاساعت 11الی12:30

3 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی


دوره های تجربه نگاری- پاییز ۹۹

رشد کسب وکار بانوان | مهسا فرزان |
رشد کسب وکار بانوان
| مهسا فرزان |

یک شنبه

1 جلسه سه ساعت

آنلاین / مجازی

مدل موفق ایجاد تعاونی فراگیر خانم ضیایی
مدل موفق ایجاد تعاونی فراگیر
خانم ضیایی

چهارشنبه هاساعت18:30الی20

2 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

ظرفیت های کسب و کارهای سبز | آیه حمداوی |
ظرفیت های کسب و کارهای سبز
| آیه حمداوی |

18 آذر ماه 18الی19

1 جلسه یک ساعت

آنلاین / مجازی

تجربه خلاقیت در محصول | نفیسه عروجی |
تجربه خلاقیت در محصول
| نفیسه عروجی |

چهارشنبه هاساعت18:30الی20

2 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی


آخرین اخبار


راه اندازی سایت ایران بان نو

راه اندازی سایت ایران بان نو

سایت ایران بان نو در جهت ارائه خدمات به بانوان در حوزه کسب و کار و شبکه سازی توانمندی های آنان شروع به کار نموده است. این سایت با ارائه دوره های آموزشی قصد دارد تا در این مسیر کنار مخاطبان خود باشد.