استقبال مسئولان ملی و استانی از جشنواره های وحدت ایرانی

استقبال مسئولان ملی و استانی از جشنواره های وحدت ایرانی

در سومین جشنواره وحدت اقوام ایرانی که در شهر بندرعباس با حضور کارافرینان از سراسر کشور برگزار گردید. مسئولان ملی و استانی به استقبال و حمایت از این حرکت وحدت آفرین پرداختند.

سومین جشنواره ایران عزیز با همت موسسه ایران بان نو با حضور ۲۰۰ کارآفرین از سراسر کشور در شهر بندرعباس برگزار گردید. آقایان عبودتیان مشاور و دستیار رئیس جمهور در امور مردمی سازی و آقای عباسی معاون اجتماعی وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی با حضور در این جشنواره و بازدید از غرفه های کارآفرینان به حمایت و همراهی با انان پرداختند.


آقای عباسی در جریان بازدید از نمایشگاه بیان داشتند دیدن این وحدت ، اتحاد و امید بخشی در بین مردم باعث خرسندی ست. دلگرمی مردم امید آفرین است.


آقای عبودتیان ضمن بازدید از غرفه های کارآفرینان بیان داشتند که جشنواره ایران عزیز باعث آشنایی مردم با تنوع و رنگارنگی و شکوه ، عزمت ایران عزیز شده است و عاملی برای به اشتراک گذاشتن آداب و رسوم مردم ست.

 

دیدگاه ها