تدکس کارآفرینی: سفر به آینده با بلیط تجربه ایران بان نو
تدکس کارآفرینی: سفر به آینده با بلیط تجربه
ایران بان نو

متعاقبا اعلام می گردد.

1 جلسه سه ساعت

حضوری

حضوری : ریال500,000
مجازی : غیر فعال
نقشه راه کسب و کار موفق | ضحی یوسفی |
نقشه راه کسب و کار موفق
| ضحی یوسفی |

شنبه، 26خرداد، ساعت 14الی17:30

1 جلسه سه ساعت

حضوری/ضبطی

حضوری : ریال4,800,000
مجازی : ریال1,000,000
عمان،پایگاه ورود به بازارهای جهانی محسن ضرابی
عمان،پایگاه ورود به بازارهای جهانی

زمان جلسه متعاقبا اعلام می گردد.

1 جلسه سه ساعت

حضوری/ضبطی

حضوری : ریال5,000,000
مجازی : ریال1,000,000
جامع صادرات علیرضا حیدر
جامع صادرات

شنبه/4شنبه از 2 خرداد 1403،ساعت 17الی 20

7 جلسه سه ساعت

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : ریال35,000,000
صادرات بدون کارخانه ابراهیم شهیر
صادرات بدون کارخانه
ابراهیم شهیر

4شنبه 9 خرداد 1403 ، ساعت 14الی 16

1 جلسه دو ساعت

حضوری

حضوری : ریال500,000
مجازی : غیر فعال
تور بازدید از دیجی کالا ایران بان نو
تور بازدید از دیجی کالا
ایران بان نو

3شنبه 29 خرداد 1403 ، ساعت 11الی 13

1 جلسه دو ساعت

حضوری

حضوری : ریال500,000
مجازی : غیر فعال
صادرات و واردات در مناطق آزاد حبیب الله نجاتی زاده
صادرات و واردات در مناطق آزاد
حبیب الله نجاتی زاده

3شنبه 8خرداد 1403 ، ساعت 17الی 21

1 جلسه چهار ساعت

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : ریال13,000,000
فروش در سایت آمازون پویا بهزادنیا
فروش در سایت آمازون
پویا بهزادنیا

شنبه ها از 12 خرداد 1403 ، ساعت 17الی 20

3 جلسه سه ساعت

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : ریال14,000,000
واردات کالا از طریق سامانه NTSW حبیب الله نجاتی زاده
واردات کالا از طریق سامانه NTSW
حبیب الله نجاتی زاده

روزهای‌زوج از21خرداد1403،ساعت17الی20

9جلسه سه ساعت

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : ریال42,000,000
هوش مصنوعی برای کسب و کارها مرتضی محمدی
هوش مصنوعی برای کسب و کارها
مرتضی محمدی

3شنبه از 22 خرداد 1403 ، ساعت 14الی 17:30

1 جلسه سه ساعت

حضوری

حضوری : ریال4,800,000
مجازی : ریال1,000,000
تجارت بین الملل بهمن متولی
تجارت بین الملل
بهمن متولی

4شنبه ها از23 خرداد 1403 ، ساعت 17الی20

6 جلسه سه ساعت

مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : ریال31,000,000
کسب درآمد با ارزهای دیجیتال احسان قناد
کسب درآمد با ارزهای دیجیتال
احسان قناد

5شنبه 31 خرداد 1403 ، ساعت 9الی 13

1 جلسه چهار ساعت

حضوری/ضبطی

حضوری : ریال6,500,000
مجازی : ریال1,300,000
بافت اکسسوری های مدرن میوکی مینا عزیزی
بافت اکسسوری های مدرن میوکی
مینا عزیزی

3شنبه 22 خرداد 1403 ، ساعت 10الی 16

1 جلسه شش ساعت

حضوری

حضوری : ریال17,000,000
مجازی : غیر فعال
هنر اصیل و پردرآمد سوزن دوزی بتول حدادی
هنر اصیل و پردرآمد سوزن دوزی
بتول حدادی

3شنبه 8 خرداد 1403 ، ساعت 10الی 16

1 جلسه شش ساعت

حضوری

حضوری : ریال15,000,000
مجازی : غیر فعال
آشنایی با ظرفیت های صادرات به روسیه علیرضا جعفری
آشنایی با ظرفیت های صادرات به روسیه

2شنبه 21 خرداد 1403 ، ساعت 14الی 17

1جلسه سه ساعت

حضوری/ضبطی

حضوری : ریال5,000,000
مجازی : ریال1,000,000
جشنواره مشهد مقدس ایران بان نو
جشنواره مشهد مقدس
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

20 الی 24 اردیبهشت

حضوری

حضوری : ریال40,000,000
مجازی : غیر فعال
جشنواره قرآن تهران ایران بان نو
جشنواره قرآن تهران
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

14 الی 25 اسفند

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره قشم ایران بان نو
جشنواره قشم
ایران بان نو

ساعت ۱۵ الی ۲۲

۱۰ الی ۱۹ اسفند

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره بندرعباس ایران بان نو
جشنواره بندرعباس
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

21 الی 30 دی

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره چیتگر ایران بان نو
جشنواره چیتگر
ایران بان نو

ساعت 15 الی 23

20 الی 29 مهر ماه

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره مشهد ایران بان نو
جشنواره مشهد
ایران بان نو

ساعت 16 الی 22

16 الی 20 اردیبهشت

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
رشد کسب وکار بانوان | مهسا فرزان |
رشد کسب وکار بانوان
| مهسا فرزان |

یک شنبه

1 جلسه سه ساعت

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مدل ایجاد تعاونی فراگیر خانم ضیایی
مدل ایجاد تعاونی فراگیر
خانم ضیایی

چهارشنبه ها؛ 18:30الی20

2 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کسب و کارهای سبز | آیه حمداوی |
کسب و کارهای سبز
| آیه حمداوی |

18 آذر ماه 18الی19

1 جلسه یک ساعت

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
خلاقیت در محصول | نفیسه عروجی |
خلاقیت در محصول
| نفیسه عروجی |

چهارشنبه ها؛18:30الی20

2 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال