راه اندازی سایت ایران بان نو

راه اندازی سایت ایران بان نو

سایت ایران بان نو در جهت ارائه خدمات به بانوان در حوزه کسب و کار و شبکه سازی توانمندی های آنان شروع به کار نموده است.
این سایت با ارائه دوره های آموزشی قصد دارد تا در این مسیر کنار مخاطبان خود باشد.

دیدگاه ها