سخنرانی وزیر کار در افتتاحیه جشنواره بانوان کارآفرین مشهد

سخنرانی وزیر کار در افتتاحیه جشنواره بانوان کارآفرین مشهد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آیین افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه و نمایشگاه محصولات بانوان کارآفرین سراسر کشور گفت: عامل با کشور‌های همسایه برای رشد تولید، اشتغال و صادرات صورت گرفته است که این یک دیپلماسی به نفع مردم در چارچوب تولید اشتغال و تقویت مشاغل خانگی متناسب با بانوان است. بانوان می‌توانند در عرصه‌های مختلف اقتصاد ایفای نقش کنند. ۲۰درصد نیروی تولید را بانوان تشکیل می‌دهند و امیدواریم برای معیشت و افزایش رفاه بیشتر خانواده باشد.

دیدگاه ها