کارآفرین

کارآفرین

به اطلاع هنرمندان و کارآفرینان محترم می رساند ، اولین مرحله ثبت نام جشنواره در سایت ایران بان نو انجام می پذیرد.

شرایط ثبت نام:

  1. تکمیل تمامی فیلدهای ثبت نام
  2. ارائه محصولات در نمایشگاه اقوام باید مطابق رسته انتخابی توسط شما صورت بگیرد.
  3. در صورت مغایرت تصاویر و نمونه کارهای ارسالی با موارد اجرا شده در نمایشگاه مدیر اجرایی نمایشگاه حق لغو ثبت نام شما را دارد.

دیدگاه ها