نمایش تمام دوره های موضوعی دوره های مهارتی

کسب درآمد با ارزهای دیجیتال احسان قناد
کسب درآمد با ارزهای دیجیتال
احسان قناد

5شنبه 31 خرداد 1403 ، ساعت 9الی 13

1 جلسه چهار ساعت

حضوری/ضبطی

حضوری : ریال6,500,000
مجازی : ریال1,300,000
بافت اکسسوری های مدرن میوکی مینا عزیزی
بافت اکسسوری های مدرن میوکی
مینا عزیزی

3شنبه 22 خرداد 1403 ، ساعت 10الی 16

1 جلسه شش ساعت

حضوری

حضوری : ریال17,000,000
مجازی : غیر فعال
هنر اصیل و پردرآمد سوزن دوزی بتول حدادی
هنر اصیل و پردرآمد سوزن دوزی
بتول حدادی

3شنبه 8 خرداد 1403 ، ساعت 10الی 16

1 جلسه شش ساعت

حضوری

حضوری : ریال15,000,000
مجازی : غیر فعال