نمایش تمام دوره های موضوعی چندرسانه ای

جشنواره مشهد مقدس ایران بان نو
جشنواره مشهد مقدس
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

20 الی 24 اردیبهشت

حضوری

حضوری : ریال40,000,000
مجازی : غیر فعال
جشنواره قرآن تهران ایران بان نو
جشنواره قرآن تهران
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

14 الی 25 اسفند

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره قشم ایران بان نو
جشنواره قشم
ایران بان نو

ساعت ۱۵ الی ۲۲

۱۰ الی ۱۹ اسفند

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره بندرعباس ایران بان نو
جشنواره بندرعباس
ایران بان نو

ساعت 15 الی 22

21 الی 30 دی

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره چیتگر ایران بان نو
جشنواره چیتگر
ایران بان نو

ساعت 15 الی 23

20 الی 29 مهر ماه

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
جشنواره مشهد ایران بان نو
جشنواره مشهد
ایران بان نو

ساعت 16 الی 22

16 الی 20 اردیبهشت

حضوری

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
رشد کسب وکار بانوان | مهسا فرزان |
رشد کسب وکار بانوان
| مهسا فرزان |

یک شنبه

1 جلسه سه ساعت

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
مدل ایجاد تعاونی فراگیر خانم ضیایی
مدل ایجاد تعاونی فراگیر
خانم ضیایی

چهارشنبه ها؛ 18:30الی20

2 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
کسب و کارهای سبز | آیه حمداوی |
کسب و کارهای سبز
| آیه حمداوی |

18 آذر ماه 18الی19

1 جلسه یک ساعت

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال
خلاقیت در محصول | نفیسه عروجی |
خلاقیت در محصول
| نفیسه عروجی |

چهارشنبه ها؛18:30الی20

2 جلسه یک ساعت و نیم

آنلاین / مجازی

حضوری : غیر فعال
مجازی : غیر فعال